Ob.423.41.2011                                                                   Puszcza Mariańska, 17.10.2011r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie

 

Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska        z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania     z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczące „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012”.

W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Gminy Puszcza Mariańska www.puszcza-marianska.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20.

Wnioski, uwagi i opinie do „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 należy składać  w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska (pokój nr 8) w dniach   od 17.10.2011r. do 24.10.2011r. 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest p. Aleksandra Wójcicka – inspektor  na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, Urząd Gminy Puszcza Mariańska pok. nr 20, tel. (46)  831-81-51  lub  831-81-69  wew. 15.

 

 Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

 

Pobierz Roczny program współpracy 2012r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-17 09:14:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-17 09:14:15
  • Liczba odsłon: 631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 915040]

przewiń do góry