samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor Wiesław Frydman

tel. 46 831-81-51 wew. 14; fax 831-81-18

e-mail:  urzad@puszcza-marianska.pl

 

Do zadań na tym stanowisku pracy należy:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, miejscami pamięci narodowej;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem /remontami, bieżącą eksploatacją, utrzymaniem czystości/ przystanków autobusowych na terenie gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w tym bieżąca eksploatacja, przeprowadzanie remontów i konserwacji infrastruktury;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pojazdu służbowego Urzędu Gminy;
 • wykonywanie czynności zakładowego inspektora bhp;
 • prowadzenie magazynu Urzędu Gminy, a w szczególności prowadzenie stosownych ewidencji /kartoteki/ i dokumentacji;
 • wykonywanie czynności na potrzeby gminy w zakresie prawa wodnego;
 • udostępnienie informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu tych informacji stosownie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • dokonywanie zamówień publicznych i zleceń w sprawach wymienionych powyżej;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizacje w/w zdarzeń, ewidencjonowanie ponoszonych kosztów napraw, remontów, konserwacji i zakupów.

samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 

tel. 46 831-81-51 wew. 14; fax  831-81-18

e-mail:  urzad@puszcza-marianska.pl

 

Do zadań na tym stanowisku pracy należy:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków i obiektów komunalnych;
 • wykonywanie przepisów ustawy o odpadach, w zakresie należącym do zadań gminy;
 • przeprowadzenie postępowania i wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z zezwoleniem;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
 • wykonywanie czynności związanych z przyznaniem, ustaleniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych;
 • wykonywanie zadań gminy związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie;
 • udostępniani informacji o środowisku posiadanych na stanowisku pracy oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów tych informacji stosowanie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • dokonywanie zamówień publicznych i zleceń w sprawach wymienionych powyżej;
 • monitorowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację w/w zadań.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuźma Beata
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-13 14:45:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Kuźma Beata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 09:35:47
 • Liczba odsłon: 1635
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 914862]

przewiń do góry